Stjärnborgs

En plats där vi ser på hela människan

Medicinsk massageterapeut

Alla vet hur skönt det kan vara med en klassisk massage. Men om man har ont i kroppen eller problem med rörelseapparaten krävs kanske mer än så. Då kan man vända sig till en medicinsk massageterapeut.

Enkelt förklarat kan en massageterapeut sägas skilja sig från en vanlig massör genom att terapeuten kan behandla en sjukdom eller skada med hjälp av massage, inte bara få dig att känna dig avslappnad. Under utbildningen till att bli massageterapeut lär man sig alltså inte bara det rent tekniska i att massera på rätt sätt, utan också metoder för att gå djupare och faktiskt behandla patienten. Man får också lära sig anatomi och hur kroppens muskler och leder hänger ihop och påverkar varandra, för att på det sättet kunna analysera patientens besvär och rikta behandlingen.Medicinsk massageterapeut 1

En medicinsk massageterapeut har gått ett steg längre, och ytterligare utbildat sig för att kunna behandla mer komplicerade problem, som akuta skador och kroniska smärtor. Under utbildningen fördjupar man sig därför i medicinska ämnen, fysiologi, anatomi och patologi, och studerar på vilka sätt en massageterapeut kan samarbeta med andra vårdutövare.

För att behandla använder sig massageterapeuten av manuella behandlingar som massage, muskeltöjning och bearbetning av triggerpunkter. De kan dock också ge råd inom andra områden som kan bidra till behandlingen, som ergonomi, motion och kost. Om du får kostråd från en massageterapeut och vill hitta inspiration och recept för att följa dem, hittar du båda sakerna på Matklubben.se.

Om du är intresserad av att utbilda dig till medicinsk massageterapeut finns utbildningen på en rad skolor i Sverige, bland annat KMH-skolan (Komplementärmedicinska högskolan), som också är medlem i Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi, som är den organisation som certifierar medicinska massageterapeuter.

Medicinska massageterapeuter har dock en lägre utbildningsnivå i medicin, manuell terapi och humanbiologi än andra manuella terapeuter som naprapater, kiropraktorer och sjukgymnaster, och ses därför snarast som ett komplement till dessa vårdformer. Vem du väljer att vända dig till och vilken slags behandling som passar dig bäst beror på hur allvarligt ditt problem är och av vilken karaktär det är. Du bör i vilket fall alltid vända dig till en vårdutövare som är certifierad (i de medicinska massageterapeuternas fall) eller legitimerad (i de övriga fallen).

facade