Stjärnborgs

En plats där vi ser på hela människan

Flera tekniker i en och samma pilatesövning

Pilates är minst lika utmanande för vår hjärna som för vår kropp. Det är så mycket mer än att endast röra kroppen i ett visst mönster. Pilates består av sex grundprinciper som man måste behärska för att kunna få ut maximal effekt av träningsformen. Dessa principer är koncentration, andning, centrering, kontroll, precision och flödande rörelser.

Grundlig genomgång av grundprinciperna
Grundprinciperna är viktiga när man utför träningsformen. De skapar tillsammans en helhet och är följande;

  • Koncentration – Pilates är en träningsform som kräver teknik och koncentrering. Det handlar om att hela tiden vara medveten om kroppen och vad varje del gör. Det handlar om att se till att allt från att ha rätt hållning till att koncentrera sig på att hålla ihop fingrarna under en rörelse.

 

 

  • Centrering – För att någonting ska vara starkt och stabilt måste det ha en bra grund att stå på och det gäller även för människokroppen. I pilates kallas detta centrum för ”power house” och består av bäckenbotten och de djupa magmusklerna (transversus abdominis) som spänns så att man kan utföra övningarna utan att riskera onödig belastning på ryggraden.

 

  • Kontroll – Alla rörelse utförs långsamt och med kontroll. En rörelse som inte utförs med kontroll har en stor skaderisk samt att man inte vet om man gör rörelsen rätt.

 

  • Precision – För att få ut rätt resultat av träningen måste övningarna utföras med precision så att rätt muskler arbetas. Kroppen är av naturen lat och kommer hela tiden att försöka ta genvägar. Därför är det viktigt att med koncentration och kontroll se till rätt muskler arbetar i övningen.Flera tekniker i en och samma pilatesövning 1

 

  • Flöde i rörelserna – En pilatesövning har ingen start och inget stopp utan ett jämt flöde av rörelser. Övningen ska aldrig öka eller minska i tempo och detta kan bara åstadkommas med kontroll, precision och koncentration.

 

Allt hör ihop
När man ser tanken bakom de olika principerna är det inte så svårt att förstå varför detta är en så bra träningsform. Man måste ha en stabil och säker grund att arbeta från genom ett starkt power house. För att sedan arbeta rätt muskler effektivt och utan att riskera skador måste man utföra övningen med kontroll, precision och i ett jämt flöde. Andningen ger musklerna syre att arbeta med och för att klara av alla dessa delar behöver man vara 100 % koncentrerad.

facade