Olika behandlingsformer inom osteopati

Osteopati är en holistisk behandlingsform. Den tar hänsyn till kroppen som en helhet. Ofta kan en obalans i en del av rörelseapparaten ha sitt ursprung i en helt annan del av kroppen. Därför behöver kroppen hanteras och läkas som ett sammanhängande system. Detta är på många sätt osteopatins styrka. Det finns många behandlingsformer för kroppen, många av dem effektiva. De är dock ofta inriktade på mer lokala lösningar av problemet. Inom osteopatin jobbar man bland annat med lite större rörelser, som går hela vägen från ryggrad ut i till armar och händer.

Flera olika behandlingsmetoder

Inom osteopatin finns det flera olika typer av behandlingsformer. Eftersom varje person är unik, krävs det varierande upplägg för varje individ och problem. En gemensam nämnare är att behandlingen alltid sker med händerna, direkt på patientens kropp. Inga verktyg eller redskap används. Det är själva behandlingsfilosofin, synen på människan som är osteopatin. Under det namnet finns sedan ett antal olika behandlingsformer. Bland annat manipulation, artikulering och kraniell behandling. Man använder sig också av en behandlingsform och behandlingsrutin som kallas body adjustment. Manipulation består mest av snabba, lätta och specifika rörelser. Artikulering är en rytmisk teknik med långsamma rörelser. Man använder sig här ofta av rytm för att få kroppen att slappna av.

Kraniella behandlingar jobbar subtilt

Kraniella behandlingar jobbar mer subtilt med att lösa upp spänningar och kroppen. Detta gör man genom att arbeta mjukt och rytmiskt med huvudet, för att lösa upp spänningar i rörelseapparaten. Denna typ av behandling används ofta vid behandling av trötthet, nackbesvär och stress. Vid body adjustment är ofta kroppens hållning i fokus och behandlingen är mjuk och behaglig. Detta för att lugna spända områden. Återställande av rörlighet och en förbättrad cirkulation är centralt för den här typen av behandling. Man använder sig också ibland av en metod kallad balanced ligamentous tension. Genom att försiktigt placera en led i en balanserad och optimal position kan man få kringliggande muskler och ligament att slappna av av sig själva.